Samen leren
& de wereld ontdekken!

Ons aanbod op school

Door de nieuwsdienst in aanbod en ambities

Ons aanbod
Onze school is er voor de kinderen. Ons schoolteam wil hen alle kansen geven om te leren en om samen te leren.
Daarom tracht de school een breed aanbod te verzorgen op maat van ieder kind.

Onze werking
Onze school werkt met in jaarklassen, met diverse werkvormen, op basis van de leerplannen van het katholiek onderwijs. Het kerndoel is om na zes jaar basisonderwijs zo goed mogelijk te kunnen starten in het secundair onderwijs.
Maar leren is meer dan letters en cijfers. We trachten onze kinderen veel bagage en een goede houding mee te geven. Dat laatste menen we letterlijk en figuurlijk. `

Naast letters en cijfers
Zo gebruiken we maximaal de mogelijkheden op onze campus: de sporthal, het park, de stille hoek onder de bomen, de sportvelden. We spelen met elkaar: onze oudste leerlingen zijn onze Spelkriebels: ze verzorgen een leuk aanbod van spelactivteiten tussen de lessen. Binnen de verschillende leerjaren zijn er sportwedstrijden (voetbal, netbal, kapiteinsbal, …), heel de school loopt samen tijdens onze maandelijkse joggings en onze jaarlijkse klassenveldloop. Buiten de schooluren is er de keurploeg turnen en het donderdagavondturnen. We nemen ook deel aan sportactiviteiten met andere scholen. De eerste week van de zomervakantie mogen onze leerlingen terug naar school komen om te spelen in de Groene Zone. En helemaal letterlijk verzorgen we onze houding iedere week op dinsdag: dan recht iedereen op het zelfde moment even de rug. 

Respectvol leven
Maar ook figuurlijk willen we een goede houding aanleren: “respect voor jezelf en voor de anderen” blijft ieder jaar een vast aandachtspunt.
Op schoolniveau betekent dat ook gepaste zorgondersteuning: een zorgleerkracht per leerjaar, extra hulp binnen of buiten de klas waar nodig, een aparte taalondersteuner, goed overleg en samenwerking met begeleiding en specialisten van buiten de school (CLB, GON, logopedie, …), enz..

Milieubewust leven
Al was het maar omwille van onze naam trachten we een groene school te zijn, midden onze groene campus: aandacht voor recyclage, het vermijden van afval, deelname aan opsignoren, respect voor de natuur en ons eigen materiaal.

Buiten de schoolmuren komen
We organiseren ook grotere projecten: een kindermusical, in het 6e jaar sneeuwklassen, in het 4e jaar bosklassen, in het 2e jaar de eerste communie, tijdens het hele schooljaar een actieve leerlingenraad, deelname aan culturele activiteiten buiten de school (met gratis vervoer via Cultuurschakel), …

Het belang van de ouders
Tot slot willen we dit blijven doen in nauw contact met de ouders. We starten daar al mee in het eerste jaar via speciale ouderbijeenkomsten. Maar ook nadien willen we openstaan voor het gesprek met de ouders op alle terreinen. Verder op onze site kan u onze contactgegevens vinden. Aarzel niet om een vraag te stellen.

Terug naar de blog