Samen leren
& de wereld ontdekken!

De schoolkalender

Door de redactie in kalender

Dit is de officiële schoolkalender, iedere week wordt hij aangevuld, voor gebeurtenissen later op het jaar raadpleeg je misschien toch best de school zelf.
• Schoolactiviteiten staan in groen, weekends en vakantiedagen in oranje. Vandaag staat steeds in geel.
• Kan je een titeltje niet lezen van een activiteit? Klik op de tekst en je kan meer lezen. 
• Wil je een jaaroverzicht van alle vrije dagen? Je vindt op blz. 29 van de schoolbrochure al een eerste schema.

Categorieën